พิธิเปิดเทศกาลนมัสการปิดทองรอยพระพุทธบาท  เขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  ประจำปี 2553

                                   เมื่อวันที่  14  มกราคม  2553 นายพูลศักดิ์  ประณุทนรพาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทุบรี  เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลนมัสการปิดทองรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกูฏ   จังหวัดจันทบุรี    ประจำปี  2553  โดยมีประครูธรรมสรคุณ  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ซึ่งในงานนี้มีข้าราชการ  นักเรียน   นักศึกษา  และประชาชน  เข้าร่วมงาน กันอย่างเนืองแน่น