งานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  78 พรรษา  12 สิงหาคม 2553  

                                เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม  2553  นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  พร้อมข้าราชการ,พนักงานราชการในสำนักงาน  เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553 เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ณ  หอประชุมอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  โดยมี นายสมโภชน์  สิทธิเวช  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ   เป็นประธานในพิธี