เวทีเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน

                              เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  2552 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้จัดเวทีเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน  เพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน  โดย นายเรืองพจน์  ธารานาถ    เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้กล่าวเปิดในเวทีดังกล่าว  ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี