ประชุมการแก้ไขปัญหาผลไม้ และโครงการกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตครั้งที่ 3/2553

                             เมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  2553  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ร่วมกับ  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จัดประชุมการแก้ไขปัญหาผลไม้  และโครงการ กระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต ครั้งที่ 3/2553  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  โดยมีผู้นำเกษตรกร  และผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม  เพื่อแก้ไขปัญหาไม้ผลให้กับเกษตรกร