ร่วมแก้ไขปัญหาราคาผลไม้

                         เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2551  นายประจักษ์ สุวรรณภักดี  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ของอำเภอเขาคิชฌกูฏ  โดยมีหน่วยงานหลายฝ่าย และตัวแทนของสถานรับซื้อหลายแห่งเข้าร่วม  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี