การประชุมเตรียมความพร้อม "การรวบรวมมังคุดคุณภาพ"

                              เมื่อเร็ว ๆ นี้  นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม " การรวบรวมมังคุดคุณภาพ " เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาการผลิต    และการรวมรวมมังคุดคุณภาพปี 2551  ณ  สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ  จำกัด