งานเลี้ยงสังสรรค์  "กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสัมพันธ์"

                              เมื่อเร็วๆ นี้  นางทิพวาริน จั่นมณี ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอขาคิชฌกูฎ  และสมาชิก  ได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงสังสรรค ์ "กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสัมพันธ์" ขึ้น  เพื่อนำรายได้สมทบทุนกิจกรรมกลุ่มฯ และเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก   โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏได้ให้ความดูแลและสนับสนุนงานดังกล่าว