พิธีเปิด งานรักษ์เหลืองจันท์วันดอกไม้บาน

                                   เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  2551  นายประจักษ์  สุวรรณภักดี  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  ได้เป็นประธานในพิธีเปิด งานรักษ์เหลืองจันท์วันดอกไม้บาน   ณ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   วิทยาเขตจันทบุรี   โดยนายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และข้าราชการหลายฝ่าย  เข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างคึกคัก