เตรียมสถานที่ศึกษาดูงาน การสัมนา  Just in time

                       เมื่อวันที่  14  พฤศจิกายน  2551  เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าดูพื้นที่สวนของคุณวิชัย  ประกอบทรัพย์  ณ ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ  เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของผู้เข้าสัมนา  Just in time  ในวันที่  26 - 27 พฤศจิกายน  2551  โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี  และสำนักงาน เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ให้การต้อนรับพร้อมนำทีมเข้าดูสถานที่