คณะกรรมการตรวจเยี่ยมในการประกวดกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน 

                                     เมื่อเร็ว ๆ นี้  คณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ  ได้ร่วมกันตรวจเยี่ยมและให้คะแนนในการประกวดกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ปี 2551  ณ ตำบลชากไทย  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  โดยมีหัวหน้าหน่วยงานหลายฝ่ายคอยอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับ