ประชุมกลุ่มเครือข่ายการผลิตสินค้าเกษตร

                                        เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายการผลิตสินค้าเกษตร  ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรม
          การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน  กิจกรรม  พัฒนาตลาดเครือข่ายการผลิต  เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาด  และธุรกิจระดับอำเภอ
          โดยใช้ระบบกระบวนการบริหารจัดการเรียนรู้  (KM : Knowleg  Mangement)  ณ  สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ ทั้งนี้  เกษตรอำเภอ  นักวิชาการ
          ส่งเสริมการเกษตร และกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิต   ได้ร่วมปรึกษาหารือกันอย่างจริงจัง