การประกวดเกษตรกรดีเด่น  สาขาทำสวน  และสาขาไร่นาสวนผสม

                         เมื่อววันที่  4  พฤศจิกายน  2552  คณะกรรมการจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี  ได้ลงพื้นที่ตรวจแปลงและข้อมูลต่างๆ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมประกวด เกษตรกรดีเด่นสาขาต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการตัดสิน  ณ สวนคุณวิชัย  ประกอบทรัพย์  (ต.ชากไทย)  และ  สวนคุณสมพงษ์  ธรรมคงทอง  (ต.ตะเคียนทอง)  โดยมี นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรกอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และเจ้าหน้าที่  ดูแลให้ความสะดวกในครั้งนี้