เกษตรอำเภอตกลงร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกระบบฯ

                             เมื่อเร็ว ๆ นี้  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษานอกโรงเรียน  
      กับ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาคิชฌกูฏ  เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรของ 
      อำเภอเขาคิชฌกูฏ  ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี