แจกใบรับรอง ทพศ.

                        เมื่อเร็วๆ นี้  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้ดำเนินการแจกใบรับรองผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด  แก่เกษตรกรผู้ต้องการทำสัญญาประกับราคา กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)       ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ    โดยมีนายเรืองพจน์  ธารานาถ เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้แนะนำให้ความรู้
และตอบขอซ้กถามของเกษตรกร