งานมหกรรมธุเรียนโลกจันทบุรี ปี 2553

                         เมื่อวันที่  2  พฤษภาคม  2553  จังหวัดจันทบุรี  และสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี  ได้จัดงานมหกรรมทุเรียนโลกปี 2553  ขึ้น  ณ  บริเวณถนนเทศบาล 3 อำเภอเเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โดยมีกิจกรรมการประกวดผลไม้  เช่น  ทุเรียน  เงาะ  มังคุด  ลองกอง  โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเกษตรอำเภอต่าง ๆ  ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรนำผลไม้เข้าประกวด