โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

                             เมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  2553   เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียน ผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการในงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลชากไทย หมู่ที่ 7 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายพูลศักดิ์  ประณุทนรพาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ ดังกล่าว