งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

                             เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2551  นายพงศธร  สัจจะชลพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี   เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  โดยมีประชาชน  นักเรียน นักศึกษา และข้าราชการหลายฝ่ายเข้าร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น