ประชุมเตรียมการการจัดงานจังหวัดเคลื่อนที่ และ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

                                เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์  2551  นายกล้าณรงค์  พงษ์เจริญ   นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ   ได้เป็นประธานในการประชุมเตรียมการการจัดงานจังหวัด
เคลื่อนที่   และ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่  ณ  โรงเรียนคลองพลูวิทยา  หมู่4  ตำบลคลองพลู  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเข้าร่วม