โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห ์ ปี 2550

                                                      เมื่อเร็วๆ นี้  นายพนัส  แก้วลาย  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิก
                          เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  ปี 2550  เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  ณ
                          บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี  ทั้งนี้ได้มีข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย  ได้เข้าร่วมให้บริการ
                          แก่ประชาชนกันอย่างคึกคัก