โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

                     เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2552  จังหวัด ร่วมกับ อำเภอเขาคิชฌกูฏ  หัวหน้าส่วนราชการสุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกคน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ และภาคเอกชน พบปะเยี่ยมเยีน รับทราบปัญหา และนำบริการต่าง ๆ สู่ประชาชนในเขต ท้องที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ ณ วัดจันทเขลม หมู่ที่ 2 ตำบลจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมงานกันอย่างล้นหลาม