ติดตามนิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ

                           เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550  นายชูศักดิ์  แพรกุล  หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  นางมยุรี  ชมภูรัตน์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  และนางสาวจารุวรรณ  ทองใบ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  สังกัดสำนักงานเกษตรเกษตรจังหวัดจันทบุรี  ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏให้การต้อนรับ