ตรวจติดตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2552

                     เมื่อเร็ว ๆ นี้  นายชวลิต  หุ่นแก้ว  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นและยางพารา  สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร  พร้อมคณะ  ได้เข้าตรวจติดตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก  ปี 2552  ของจังหวัดจันทบุรี  โดยมี นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและพาเข้าตรวจติดตามฯ ในพื้นที่