ตรวจติดตามโครงการลดผลผลิตเงาะให้สมดุลกับตลาด

                   เมื่อเร็ว ๆ นี้  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี  ได้ตรวจติดตามโครงการลดผลผลิตเงาะให้สมดุลกับตลาด    ตามโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด    ตามแผน ยุทธศาสต์การพัฒนาจังหวัด  ปีงบประมาณ  2553  เพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายและ แผนที่วางไว้