อบรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

                           เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2553  นางสาวสวรส  แดงท่าขาม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  นำทีมเจ้าหน้าที่และวิทยากร  เข้าอบรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  ณ  หมู่ 8  ตำบล ตะเคียนทอง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี