อบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง

                       เมื่อเร็วๆ นี้  นางสาวสวรส  แดงท่าขาม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  สำนักงาน เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  เข้าถ่ายทอดความรู้ในการผลิตน้ำมันเหลืองให้กับสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง  หมู่ 8 ตำบลตะเคียนทอง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี