กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

                                เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม  2553  นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ณ  ศาลากลางบ้าน  หมู่ 8    ตำบลตะเคียนทอง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  โดยนำเอกสารวิชาการเกษตร   การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  และการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด  มาให้บริการ ในพื้นที่