การประชุมคณะอนุกรรมการ อ.ช.ก. ครั้งที่  2 /2553

                            เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนขึ้น เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  โดยมี  นายสมโภชน์  สิทธิเวช  เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้