การประชุมคณะอนุกรรมการ อ.ช.ก. ครั้งที่  1 /2553

                                 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ยากจนขึ้น  เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  โดยมี  นายสมโภชน์  สิทธิเวช  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้