การประชุมคณะอนุกรรมการ อ.ช.ก. ครั้งที่  1 /2551

                                 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ยากจนขึ้น  เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ  นางเสาวรส พรหมวงษ์  โดยมี  นายสมโภชน์  สิทธิเวช  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้