รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมชมสวนเกษตรกร ณ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

                            เมื่อเร็ว ๆ นี้  ดร.ชาติชาย  พุคยาภรณ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  และคณะ  เข้าเยี่ยมชมสวนผลไม้กลุ่มเครือข่ายมังคุดคุณภาพ  ณ  สวนคุณวิชัย  ประกอบทรัพย์   หมู่ 8 ตำบลชากไทย  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  โดยมีนางเริงจิตร  พรหมสถิต  เกษตรจังหวัดจันทบุรี  นายชวลิต  หุ่นแก้ว  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นและยางพารา  สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร  และนายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ให้การต้อนรับ