การประชุมเกษตรอำเภอสัญจร

                                เมื่อเร็วๆ นี้  นายสุทธิพันธ์  พรหมสุภา  เกษตรจังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม  2550 (สัญจร) ณ ห้องประชุม ชั้น 2
      กิ้งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายวัฒนชัย  สุวัณณะศรี  ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ให้การต้อนรับ

 

 

  ภาพบรรยากาศในห้องประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  ภาพบรรยากาศ 
การร่วมพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดกับหัวหน้าส่วนราชการ  และหัวหน้าส่วนการปกครองท้องถิ่น ในกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ