ติดตามนิเทศงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

                               เมื่อเร็ว ๆ  นี้   นายเรืองพจน์   ธารานาถ     เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ     ได้นำทีมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร    ออกติดตามนิเทศงานโครงการส่งเสริม การผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน      ณ  สวนเกษตรกร   ในเขตพื้นที่ อำเภอเขาคิชฌกูฏ