อบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบ จีเอพี ปี 2553

                        เมื่อวันที่  7  เมษายน  2553  นายเจริญ  ศรียวง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลพลวง  นำทีมเจ้าหน้าที่   อบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบ จีเอพี ปี 2553  ณ  ศาลากลางหมู่บ้าน  หมู่ 2  ตำบลพลวง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี