งานมหกรรมทุเรียนโลกจันทบุรี ปี 2552

                  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2552 นายพูนศักดิ์ ปณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมทุเรียนโลกจันทบุรี ปี 2552 (Amazing  thailand World Durian Festival Chanthaburi 2009) ณ  บริเวณถนนเทศบาลสาย 3 ริมทะเลสาบทุ่งนาเชย อำเภอเมืองจันทบุรรี  จังหวัดจันทบุรี  โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการครั้งนี้  ซึ่งในการจัดงานมีวัตถุประสงศ์เพื่อส่งเสริม  และเผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตร  และสินค้าที่เป็น เอกลักษณ์ของชาวจันทบุรี  ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีการเกาตร  รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี   ทั้งนี้  บรรยากาศในงาน ได้มีประชาชน ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจกันอย่างล้นหลาม