ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน

                              เมื่อวันที่  21  ตุลาคม  2553  นายธีรเทพ  ศรียะพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  (คนใหม่)  ได้มอบนโยบายการบริหารราชการและแนวทางการปฏิบัติงาน  แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน  และผู้นำชุมชน  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี