กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

               เมื่อวันที่  18  สิงหาคม  2553  นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และเจ้าหน้าที่  ได้เข้าร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่  และได้พบปะเยี่ยมเยียน  รับฟังปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่  ณ  ศาลาวัดพลวง  หมู่ที่ 4  ตำบลพลวง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี