โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

                          

                เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอเยิ้มเคลื่อนที่ โดยได้นำเอกสารทางวิชาการ และพันธุ์พืชไปแจกให้เกษตรกรในพื้นที่ ณ ศาลาวัดทุ่งกะบิน หมู่ 6 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี