ศึกษาดูงานจังหวัดระยอง

                               เมื่อเร็วๆ นี้   นายเรืองพจน์   ธารานาถ   เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ   นำทีมเกษตรกรในพื้นที่  ศึกษาดูงาน  ณ  ศูนย์กสิกรรมสมุนไพรไท  ตำบลป่ายุบใน  อำเภอวังจันทร์   จังหวัดระยอง   และ   บ่อแก๊สชีวภาพ   ตำบลตะพง   อำเภอเมือง   จังหวัดระยอง   ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานส่งเสริมการเกษตร  ปีงบประมาณ 2551  กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (พัฒนาอาสาสมัครเกษตรในการถ่ายทอดความร ู้ต่อให้แก่เกษตรกร)