ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย)
                               เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2550  นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร   นายกอบต.ชากไทย
               และอดีตกำนันตำบลพลวง   ได้ร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  (วาตภัย)   จำนวน  49  ราย   เป็นเงินจำนวน  86,039.- บาท  ณ
               ห้องประชุมสำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ