โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

                                     เมื่อเร็วๆ นี้  นายสมศักดิ์  โยนกพันธุ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการจังหวัด
                   เคลื่อนที่  ณ วัดตะเคียนทอง  หมู่ 3  ตำบลตะเคียนทอง  กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  โดยมีนายสุทธิพันธ์  พรหมสุภา
                   เกษตรจังหวัดจันทบุรี  นำทีมลูกจ้าง  ข้าราชการ  ในสังกัด  ร่วมให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วย