ตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ฯ

                        เมื่อวันที่  5 ตุลาคม  2553  ว่าที่ ร.ต. สมพูนทรัพย์  กล้าวิกรณ์  ผอ.สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน  สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์  และคณะ  ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ  พอเพียงชุมชน  ณ  ศูนย์เรียนรู้ฯ  หมู่ 8 ตำบลตะเคียนทอง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  โดยมีสมาชิก ศูนย์เรียนรู้ฯ  ให้การต้อนรับและบรรยายการดำเนินงานศูนย์ฯ