มะลิซ้อน

ชื่อวิทยาศาสตร์
:
Jasminum Sambac (L.) Ait. ' G.Duke of Tuscany '
ชื่อวงศ์
: OLEACEAE
ลักษณะทั่วไป เป็นไม้พุ่มเลื้อย สูง 1-2 เมตร  แตกกิ่งตำใต้ผิวดินจำนวนมาก เป็นพุ่มแน่น ปลายกิ่งตั้งขึ้น กิ่งเปราะ ใบเป็นใบเดี่ยว มักมี 3 ใบต่อหนึ่งข้อ เรียงตรงข้ามร ใบรูปไข่กลับปลายใบแหลม สีเขียวเข้ม  ดอกเป็นดอกเดี่ยวหรือดอกช่อ 1-3 ดอก  สีขาว ออกที่ปลายกิ่ง โคนกลีบดอกติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็นกลีบจำนวนมาก ขอบกลีบเป็นคลื่น เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 3- 4 เซนติเมตร ดอกบานอยู่ได้หลายวัน  มีกลิ่นหอมตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน ออกดอกตลอด
นิเวศวิทยาและการแพร่กระจาย เมะลิซ้อนเป็นไม้กลางแจ้งต้องการแสงแดดจัดเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย ระบายน้ำดี และเก็บความชื้นได้ดี
ประโยชน์ ดอกแห้งใช้ปรุงยาหอมแก้ไข
 


มะลิลา

 
           
           
         


มะลิถอด

 
           
           
           
         


มะลิซ้อน

 
             
           
           
               


มะลิพวง

 
                 
 

     
     


มะลิฉัตร

 
       
           
               
     
 

สงวนลิขสิทธ์  2007© สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี