มะลิถอด

ชื่อวิทยาศาสตร์
:
Jasminum Sambac (L.) Ait.'
ชื่อวงศ์
: OLEACEAE
ลักษณะทั่วไป ลักษณะโดยทั่วไปทั้งต้น ใบ การจัดเรียงของใบ รูปแบบของใบคล้ายมะลิลาซ้อน แต่ใบเป็นคลื่น ดอกเป็นช่อมี 3 ดอก ดอกซ้อนมากชั้นกว่าคือ 3-6 ชั้น ดอกสีขาวมีกลิ่นหอมมาก ขนาดดอก 2.5-3.5 ซม.
นิเวศวิทยาและการแพร่กระจาย เมะลิซ้อนเป็นไม้กลางแจ้งต้องการแสงแดดจัดเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย ระบายน้ำดี และเก็บความชื้นได้ดี
 
ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับ ส่วนดอกใช้ร้อยมาลัย ใช้แต่งกลิ่นใบชา ยาสูบ และอาหาร ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องยาหอม มีสรรพคุณบำรุงหัวใจ
 


มะลิลา

 
           
           
         


มะลิถอด

 
           
           
           
         


มะลิซ้อน

 
             
           
           
               


มะลิพวง

 
                 
 

     
     


มะลิฉัตร

 
       
           
               
     
 

สงวนลิขสิทธ์  2007© สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี